Tips

Background

Tips til planlegging av reklame.

Vi ønsker her å gi noen enkle tips til planlegging av reklame.

Generelt

Budskap

Hva skal reklamen si noe om? Skal det være en generell reklame for bedriften, gjelder det en kampanje eller kanskje et arrangement?

Ha kun ett budskap i hver reklame. De som lytter til radio gjør gjerne noe annet samtidig, bilkjøring, på kjøkkenet, i garasjen osv. så det vil være enklere å oppfatte ett og ett budskap enn mange samtidig.

Reaksjon

Hvilken reaksjon skal reklamen gi? Skal den for eksempel begeistre, sjokkere eller være humoristisk? Skal reaksjonen være å besøke bedriften, en webside, eller kanskje komme til et arrangement?

Måle hvordan annonseringen virker

Når en først bruker tid å energi på å planlegge annonsering, trenger en også å planlegge hvordan en skal få tilbakemelding på om den virker. Det vil være til hjelp i arbeidet med å finne riktig arena for annonsering. Hos Radio Øst er det pr. nå tre muligheter for annonsering: radioreklame, meldingstjeneste og programblad.

Spesielt for radioreklame.

Enkelt språk

Bruk gjerne korte setninger, og unngå veldig lange ord. De fleste radioreklamer er på 10 eller 30 sekunder, og noen ganger opp mot 60 sekunder. Lytteren må få mulighet til å oppfatte budskapet på kort tid.

Gjentakelse

Radioreklame har best effekt når den gjentas over tid. Tenk igjennom over hvor lang periode reklamen skal gå, og om det er noen spesielle dager som er foretrukket.

På luften

Nå:

Kontakt
0%