Bingo

Hver tirsdag er det bingo på Radio Øst

Programmet starter kl. 20.00 og varer til kl. 22.00.

Bonger for å spille bingo kjøper du hos Radiobingo.no.

ALDERSGRENSE 18 ÅR.

Hjelpelinjen for spilleavhengige: tlf 800 80 040

Ny pengespillov krever at alle som skal handle bingohefter oppretter sin egen spillekonto på radiobingo.no

Hver tirsdag klokken 20.00 spiller vi radiobingo på Radio Øst. Vi har faste premier på kr 9.200,- hver uke. Et bingohefte koster kr 95,- og inneholder totalt 4 spill. Minste utbetaling er kr. 200,-.

Du må opprette et kundeforhold og logge deg inn på din spillekonto for å kunne handle digitale bingohefter på radiobingo.no. Ved opprettelse av spillekonto må du som kunde bekrefte din identitet og verifisere din alder gjennom Bank ID. Du må være over 18 år for å handle bingohefter på radiobingo.no.

Når du er innlogget, kan du velge ønsket antall bingohefter og gjennomføre betaling med betalingskort. Etter godkjent transaksjon vil du motta dine bingohefter på e-post som pdf-fil, sammen med en ordrebekreftelse/kvittering for handelen. Kjøpte hefter vil også bli tilgjengelig på din brukerkonto. Herfra kan du velge å laste ned hefte for utskrift eller spille direkte på nett med skjermbong.

Kjøpte bingohefter kan bare brukes på Radio Øst sin radiobingo og er kun gjeldende for den spilledato som angitt på heftet.

Premieoversikt:

1. rekke blad 1: 200,-
2. rekke blad 1: 300,-
3. rekke blad 1: 500,-

1. rekke blad 2: 200,-
2. rekke blad 2: 300,-
3. rekke blad 2: 700,-

1. rekke blad 3: 200,-
2. rekke blad 3: 300,-
3. rekke blad 3: 900,-

1. rekke blad 4: 200,-
2. rekke blad 4: 400,-
3. rekke blad 4: 5000,-

Premieutbetaling:

Alle vinnerne må sende bingoheftet inn for kontroll. Vinnerhefter kjøpt hos radiobingo.no sendes på e-post til post@radio-ost.no. Du kan også sende som vanlig post:

Radio Øst
Postboks 14
1641 Råde

Husk å merke heftet med fullt navn og kontonummer. Premier utbetales til oppgitt kontonummer.

Generelle salgsvilkår:

Salgsvilkår Radiobingo Radio Øst:
Kunden kan kjøpe bingohefte på nett og betale med betalingskort. Salg av bingoblokker er mva-fritt, og pris er oppgitt som NOK. Kjøpet reserveres på konto, og blir trukket påfølgende ukedag. Bingoheftet vil komme opp på siden din etter gjennomført transaksjon. Der kan du laste ned heftet eller få det tilsendt på epost.

Om heftet ikke kommer opp, så ta kontakt med Radio Øst på post@radio-ost.no eller på telefon 69 29 42 42. Eventuelle reklamasjoner må skje senest 1 time før spillet starter.
Bingoheftet kan kun brukes på Radio Øst sin bingo og bare den uken/året som heftet er merket med.

Får du bingo så må du ringe 69 29 42 42 så snart som mulig.
Dersom bingo blir godkjent må du sende inn bingoheftet for kontroll. Enten til Radio Øst, Postboks 14, 1641 Råde, eller ved å videresende bingohefte som du har fått på radiobingo.no til post@radio-ost.no Du kan også ta bilde av arket du får bingo på og sende til samme mailadresse, husk alltid å notere ned bankkontonummer beløpet skal overføres til. Vi betaler kun ut via bank.

Skulle bingoen bli avlyst pga tekniske problem så vil du få refundert beløpet. Vi går inn på radiobingo.no og refunderer direkte. Personopplysninger blir kun lagret for at vi skal kunne gjennomføre handel og finne tilbake i forbindelse med refusjoner. Disse opplysningene vil ikke bli brukt i andre sammenhenger.

Klager rettes til selger innen rimelig tid. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no.

Selger:
Radio Øst
Postboks 14
1641 Råde
Org.nr.923 006 230

Aldersgrense 18 år.
Hjelpelinjen for spillavhengige: 80080040

Melde inn feil/mangler:

Opplever du feil ved salgsløsningen eller støter på andre typer problemer, må du straks kontakte Radio Øst på post@radio-ost.no eller på telefon 69 29 42 42. Alle reklamasjoner må fremmes innen spillet starter.

Klageadgang

Vil du klage så ta kontakt med daglig leder Marius Sørlie Eriksen på e-post: marius@radio-ost.no

Om bongen

Det kan være lurt å starte med å brette arket i to på langs, slik at kun den siden som spilles er synlig. Sidenummer er det samme som spillnummer.

Programlederen leser opp et tall om gangen. Sett ring rundt det leste tallet på alle felt på det aktuelle spillet.

Alle tall fra 1 – 10 står i kolonnen helt til venstre, og slik fortsetter det med 20-30 i neste kolonne og tallene 30-40, slik at hver kolonne har sine bestemte tall. Det er for å slippe å lese gjennom alle ruter hver gang.
På luften

Nå:

Kontakt
0%