Nyheter

Generalforsamling og nytt styre

today27/03/2019

Radio Øst avholdt sin generalforsamling 19. mars 2019.

Generalforsamlingen ble avholdt i Misjonssalen i Råde. Innledningen til årsmøtet var ved Asbjørn Stige, fra NLM Region Øst. Deretter fulgte årsmøtet, hvor valg av styret var en av sakene. Det nye styret ble som følger: Kay Ellefsæter, formann, Gunn-Lisbeth Hjertebråten, Aud Syverstad, Tor Kristian Guldbrandsen og Lars Otto Hammer.
1. vara ble Kjell Egeland, 2. vara Øyvind Svensen og 3. vara Tore Bjørnstad. Nestformann bestemmes ved konstituering av styret i første styremøte, og ble Lars Otto Hammer.

Grete Ruud

Etter den ordinære generalforsamlingen, var det medlemsmøte, som ble innledet ved Grete Ruud, som er distriktsredaktør hos NRK Østfold. Tema var lokalradioens framtid.

Written by: Redaksjonen

På luften

Nå:

Kontakt
0%