Nyheter

Nytt styre i Radio Øst

today06/04/2018

Det ble avholdt generalforsamling og andelsmøte for Radio Øst 19. mars 2018.

Under generalforsamlingen ble nytt styre og styreleder valgt. Bildet viser det nye styret etter sitt første, og konstituerende møte.

Bak fra venstre: Kay Armann Ellefsæter (nestleder), Lars Otto Hammer (styreleder), Tor Kristian Gulbrandsen (1. vara) og Kjell Egeland. Foran fra venstre: Aud Syverstad og Gunn-Lisbeth Juliussen Hjertebråten.

Under generalforsamlingen ble avtroppende styreleder, Asbjørn Kvalbein takket av, og fikk overrakt blomster av redaktør, Sølvi Olimb.

Written by: Redaksjonen

Post comments (0)

Leave a reply

På luften

Nå:

Kontakt
0%