Om oss

Background

I enhver historie er det noen merkesteiner,
dette gjelder også for Radio Øst

Radio Øst er din nærradio på FM 97,3, DAB og nettradio. Vi har vært en 24/7-radio siden oppstarten i 1984. Vi har varierte programmer i løpet av dagen, og holder deg oppdatert på hva som skjer i Østfold.

Den første radiosjefen i Radio Øst, Odd Borgestrand, har laget en video om hvordan radioen ble startet og hvordan den drives i dag.

1982
til
1984

Planlegging og forarbeid

 • 20. mars 1982: Tre ledere i Oslo krets av Misjonssambandet er på vei til samling i Hurdal. I bilen diskuterer de muligheten for å starte en nærradio i Østfold. De tre er kretssekretær Sveinung Lianes, Asbjørn Kvalbein og John Ringsby.
 • 26. mai 1982: Nærradiomøte i Seierstens misjonshus. 25 personer fra Østfold er invitert. Det ble vedtatt å etablere et arbeidsutvalg for etablering av nærradio i Østfold. Medlemmer i utvalget  ble John Ringsby, Svein E. Skolt, Nils Gunnar Haraldseid, Lisbeth Fjeldberg og Egil Kristiansen.
 • 24. september 1982: Nærradioutvalg formelt konstituert med Svein E. Skolt som formann. Øvrige medlemmer var Nils Gunnar Haraldseid, Egil Kristiansen, Odd Borgestrand, John Ringsby, Tor Kristian Gulbrandsen, Jon Gaustad, Hilde Kallasten og Kjell Egeland.
 • 26. november 1983. Radio Øst etableres som andelslag, og Jan Paus velges som formann i representantskapet for radioen.
 • 1. juli 1984: Det inngås leieavtale med Kristian Olimb AS for etablering av studioer og kontorer i bedriftens lagerbygning i Karlshus i Råde. Yngvar Titterud ble arkitekt for romløsningen.

1984

Etablering og konsesjon

 • 1. august 1984: Odd Borgestrand ansettes som radiosjef, Nils Kristian Rogstad teknisk leder, Tor-Kristian Gulbrandsen, Marianne Johnsen og Elisabeth Bjor ansettes som programsekretærer.
 • 17. august 1984: Kulturdepartementet innvilger konsesjon for Radio Øst med virkning fra 1.september samme år.
 • 25. august 1984: Radio Øst avholder sin første generalforsamling. Nils Gunnar Haraldseid velges til radioens første ansvarlige redaktør, og Svein E. Skolt velges til radioens styreformann. Totalt 43 samarbeidspartnere er med i Radio Øst-prosjektet.
 • 1. september 1984: Radio Øst er på lufta med sin første sending. Fylkesmann Lars Korvald foretar den offisielle åpningen. Programledere Odd Borgestrand og Lise Holøs.

1985
til
1995

Driften er i gang

 • 1. november 1985: Radio Øst starter opp med bingosendinger.
 • 10. november 1986: Sendeutstyr blir beslaglagt etter anmodning fra Kulturdepartementet. Radioen har sendt med større sendeeffekt enn tillatt.
 • 1. januar 1987: Radio Øst etablerer Media Forum til å ta seg av den forretningsmessige delen av radioselskapet, med hovedvekt på bingo.
 • 30. mars 1987: Odd Borgestrand slutter som radiosjef i Radio Øst og blir programredaktør i Norea Radio i Kristiansand. Nils Gunnar Haraldseid ansettes som radiosjef.
 • 2. januar 1988: Radio Øst får konsesjon for å selge radioreklame, og overlater dette til Radio Øst Media, med Knut Lande som daglig leder.
 • 1. september 1989: Radio Øst må redusere antall sendere fra 4 til 2 for å oppfylle konsesjonsvilkårene. Konsesjonsområdet omfatter dermed Råde, Tune, Sarpsborg, Skjeberg og Varteig.
 • 5. november 1989: Radio Øst må redusere bemanningen på grunn av store driftsunderskudd.
 • 31. desember 1989: Radio Øst Media avvikles som selskap, og forretningsvirksomheten blir en del av morselskapet Radio Øst AS.
 • 11. september 1995: Misjonssambandet bidrar med betydelig lån for å oppfylle vilkårene for egenkapital i forbindelse med ny konsesjonsrunde.

1997
til
2009

Eget hus

 • 26. november 1997: Radio Øst kjøper Everksveien 1 i Råde, og avvikler leieforholdet hos Kristian Olimb AS.  Det gjennomføres en storstilt dugnad i det nye bygget. Antall dugnadstimer ble beregnet til 2247. Andre etasje i radiohuset leies ut, og Radio Øst får leieinntekter i stedet for å betale leie, slik de har gjort siden 1984. Nytt teknisk utstyr kjøpes inn, og ny antenne monteres på Stikkaåsen i Sarpsborg kommune.
 • 26. januar 1998: Den første sendinga fra de nye lokalene går på lufta.
 • 10. august 1998: Radio Øst investerer i to nye antenner på Stikkaåsen for å bedre mottakerforholdene.
 • Høsten 2001: Lytterundersøkelse gjennomføres. Radio Øst har 30.000 lyttere daglig og 70.000 ukentlig. De fleste lytterne er over 35 år.
 • 4. november 2004: Radio Øst markerer 20-års jubileum i Filadelfia i Sarpsborg. Det blir en stor samling med 700 deltakere. Fylkesmann Anne Enger holder hovedtalen og roser radioen for sin spennvidde og for medarbeidernes engasjement.
 • Sommeren 2006: Frivillige stiller opp for Radio Øst og pusser opp leiligheten i radiohusets andre etasje for å sikre gode leieinntekter videre og et ”bemannet” radiohus døgnet rundt.
 • Sommeren 2008: Redaksjon og studioer totalrenoveres av frivillige medarbeidere, med Harald Duesund og Einar Delviken som aktive pådrivere.
 • 1. september 2009: Radio Øst 25 år, markering med jubileumssending på direkten.
 • 5. september 2009: Jubileumsfest i Zoe-kirken på Sellebakk i Fredrikstad.

2014
til
i dag

Digitalisering

 • 2014: Radio Øst er 30 år, og blir med på ordningen med prøvekonsesjon for DAB.
 • 1. januar 2016, ordinær drift av DAB.
På luften

Nå:

Kontakt
0%