Vår hverdag

Vår hverdag – Tema: Hva kan ergoterapeuten gjøre for meg?

today03/10/2022

Background

Av og til blir livet slik at man trenger noen ekstra hjelpemidler for å klare seg hjemme. Ergoterapeut Ingjerd Andersson forteller oss hva de kan bidra med i slike situasjoner, for det finnes hjelpemidler for det aller meste.


Vår hverdag

På luften

Nå:

Kontakt
0%