Nyheter

Sølvi Olimb er tildelt Lokalradioprisen 2023

today02/04/2023

Background

Daglig leder i Radio Øst, Sølvi Olimb, er tildelt Lokalradioprisen 2023. Hun får prisen etter å ha vært den sentrale drivkraften i å bygge opp en allmennradio med kristen profil.

Hedersprisen ble delt ut lørdag 25. mars under Landskonferansen 2023 i regi av Norsk Lokalradioforbund. Det var daglig leder Pål Lomeland som overrakte prisen til en meget rørt Sølvi Olimb.

Lokalradioprisen er den høyeste utmerkelsen i Norsk lokalradiobransje. Prisen er en påskjønnelse til personer, radiostasjoner eller andre som har gjort en særlig innsats for å fremme lokalradioens rolle og betydning i samfunnet. Lokalradioprisen kan tildeles for engasjement over tid, for situasjonsbetinget innsats, eller en kombinasjon av disse. Prisen deles ut årlig.

Fotokreditt: Tor Erik Scrøder / Norsk Lokalradioforbund

Juryens begrunnelse:

Noen personer har en langt større betydning enn de kanskje selv er klar over. Langt utover både det som kan forventes og det som er forventet. Det gjelder i aller høyeste grad vinneren av årets lokalradiopris.

Personen som i dag får tildelt lokalradioprisen representerer mangfold, lokal tilhørighet, kontinuitet og engasjement – og er en fremragende representant for norsk lokalradiobransje.

Årets prisvinner skulle egentlig jobbe i bank, men kom etter hvert på bedre tanker og mente at mediebransjen kunne være et mer spennende yrkesvalg. Vedkommende har utdannelse fra Mediehøgskolen Gimlekollen og startet sin radiokarriere tilbake i 1991, hvor P4 i en periode var blant oppdragsgiverne. Hos sin nåværende arbeidsgiver startet prisvinneren i 2012, først som journalist, deretter som ansvarlig redaktør, før lederstolen ble inntatt noen år senere.

Lokalradioprisen 2023 tildeles en person som har vært den sentrale drivkraften i å bygge opp en allmenn lokalradio med vekt på godt lokalt innhold, hånd i hånd med en tydelig kristen profil. Radiostasjonen har under vedkommendes ledelse blitt en levende og dynamisk mediebedrift med et solid økonomisk fundament og gode lyttertall.

Gjennom sitt virke har prisvinneren vist vilje til omstilling og fornyelse – både med hensyn til teknikk, men også i forhold til å etablere alternative inntektskilder. Radiostasjonen er trinnvis blitt oppgradert for en ny digital tidsalder og var blant annet en av de første lokalradioene i Norge som tok i bruk ny digital kringkastingsteknologi.

Vedkommende er en lun, blid, omgjengelig og positiv person som har stor kunnskap om og lang erfaring med lokalradio. Med et brennende engasjement, et vinnende vesen, en kombinasjon av frivillig og profesjonell drift, har hun i tett samspill med sine medarbeidere bygd opp en populær lokalradio som er godt rustet for framtiden.

Som mangeårig bidragsyter har dagens prismottaker uegennyttig stilt seg selv og sine kunnskaper til disposisjon ikke bare for kolleger ved egen stasjon, men også for bransjefelleskap som Norsk Lokalradioforbund og Kristent Radioforum.

Juryen bestod av Svein Larsen fra Radio Metro/Hutchinson, Ragnhild Kristine Vartdal Espelund fra Radio Sunnmøre og Pål Lomeland fra Norsk Lokalradioforbund. 

 

Tekst og bilder gjengitt fra Lokalradio.no

Written by: Tollef

På luften

Nå:

Kontakt
0%